Standard nödljusarmaturer med batteri

220-240V 50/60 Hz AC
EN 60598-2-22
Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

Information och erbjudanden på Standard nödljusarmaturer med batteri