Centralbatterisystem

Centrala batterisystem av högsta kvalitet, allt från små centrala enheter för strömförsörjning till stora centralt övervakade nödljussystem med tusentals adresserbara nödljus- och hänvisningsarmaturer.

Vad är ett centralt batterisystem?

I korthet innebär ett centralt batterisystem för nödljusarmaturer att reservströmförsörjningen för nödljus och hänvisningsarmaturer tillhandahålls centralt. Med andra ord behöver inte varje separat nödljus och hänvisningsarmatur ha ett eget batteri eller eller en egen kondensator. Centrala batterisystem upplevs ofta som en lösning för stora byggnader och anläggningar, men det kan lika ofta löna sig att använda mindre centrala batterisystem i byggnader med upp till 20 nödljus- och hänvisningsarmaturer.

Teknowares centrala batterisystem

Teknoware erbjuder ett brett utbud av produkter för centrala batterisystem. Från små 24 V batterisystem till adresserbara och icke-adresserbara 230 V centrala batterisystem samt överordnade och underordnade centrala batterisystem. Utöver de centrala batterienheterna finns det ett stort utbud av tillbehör och alternativ för att komplettera de centralt försörjda nödljusarmaturerna såsom intelligenta manöverdon, lokala manöverdon, omkopplingsmanöverdon, centrala övervakningsalternativ samt gränssnitt för fastighetssystem.
Alla våra centrala batterienheters komponenter och tillbehör tillverkas i egna fabriker i Lahti, Finland. Teknowares centrala batterisystem byggs på beställning i våra fabriker och syftet är att priset och funktionaliteten i våra produkter skall vara bästa val för våra kunder.

Varför ett centralt batterisystem?

Jämfört med inbyggd reservkraft i armaturerna har ett centralt batterisystem ett par fördelar. Först och främst eftersom det inte finns varken batterier eller superkondensatorer i själva armaturerna så blir det automatiskt färre komponenter att underhålla och serva. Det lönar sig verkligen när batteriernas naturliga livslängd löper ut. Med ett centralt batterisystem kan batteriutbytet ske på en och samma plats till skillnad från nödljus- och hänvisningsarmaturer med inbyggda batterier där de måste bytas ut i varje armatur.

Med adresserbara centrala batterisystem har man även flera olika sätt att centralt övervaka hela nödljussystem. Central övervakning av adresserbara nödljus- och hänvisningsarmaturer gör det möjligt att övervaka varje armaturkrets och armatur individuellt. Med hjälp av ett gränssnitt kan Teknowares centrala övervakningssystem för centrala batterisystem även integreras i ett fastighetssystem.

Tack vare en enklare elkonstruktion och avsaknaden av individuell reservkraft är de centralt försörjda nödljus och hänvisningsarmaturerna också mer kostnadseffektiva än nödljus och hänvisningsarmaturer med inbyggda batterier.

Kontakta oss

Mer information om Teknowares centrala batterisystem får du genom att kontakta oss på offert@teknoware.se.

 

Information och erbjudanden på Centralbatterisystem