Forskning och utveckling

OMFATTANDE egen forskning och produktutveckling

Teknowares forskning och produktutveckling-verksamhet baserar sig på tillförlitliga lösningar och livscykelkostnadsberäkningar, i enlighet med gällande normer. Från den första designstadiet, våra produkter uppfyller alla de senaste EU-direktiv och normer, och internationella krav för industrin. Många av våra designer har redan patenterats över hela världen. Vi har också särskilda produktgodkännanden från flera kunder.

Vår produktutveckling och ingenjörs använda 3D design, baserad på de senaste design och simuleringsverktyg och tekniker. Fortsatt utveckling, färsk innovation och rätt materialspecifikationer präglar våra forskning och produktutveckling-verksamhet

Tack vare vår avancerade produktions tracking system, i kombination med högt automatiserade produktionsprocesser, kan vi garantera snabba men flexibla leveranser. Alla de viktigaste stegen i vår produktion sker i egen regi, med alla produkter som genomgår datoriserade tester i olika skeden av produktionen. Vissa produkter utsätts även för accelererat åldrande.

Högkvalitativa produkter är resultatet av vår professionella erfarenhet av produktion och våra innovativa och effektiv FoU.