ESCAP standard hänvisningsarmaturer med kondensatordrift

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur samt de piktogram som förtecknas i tabell. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

ESC 80 Hänvisningsarmaturer

ProduktkodE-nummerNominell anslutningsspänningPiktogramPiktograminfoDrifttid (h)
TWS8092WR220-240 V, 50/60 Hz AC2-sidigt, 20/26/30 m1

ESC 10 Hänvisningsarmaturer

ProduktkodE-nummerNominell anslutningsspänningPiktogramPiktograminfoDrifttid (h)
TWS8592W220-240 V, 50/60 Hz AC2-sidigt, 30 m1

Information och erbjudanden på ESCAP standard hänvisningsarmaturer med kondensatordrift