Nödljusarmaturer

Ett brett urval av nödljusarmaturer med hög prestanda för de flesta typer av lokaler och miljöer.

Vad är nödljusarmaturer?

Nödljusarmaturer är utformade för att i nödsituationer ge tillräcklig belysning i en byggnad för en säker utrymning. Nödljusarmaturer tänds automatiskt så fort ett elavbrott uppstår. Alla nödljusarmaturer måste uppfylla kraven som ställs på dem vad beträffar både tillförlitlighet och prestanda.

Teknowares produkter för nödljusarmaturer

Teknoware har ett brett utbud av nödljusprodukter för de flesta miljöer. För fastigheter där det är viktigt att nödljusarmaturer finns såsom hotell, flygplatser, shoppingcentra, museer, offentliga lokaler, skolor mm. kan vi erbjuda utanpåliggande eller infällda LED-nödljusarmaturer som utformats för att passa väl in i lokalernas användningsområde. Vi har även nödljusarmaturer som utformats för att installeras i tunnlar, trappor och räcken.

För tuffa miljöer såsom industrier, parkeringshus, tunnlar, lokaler med speciella behov har vi nödljusarmaturer som tål utmanande temperaturväxlingar, vatten och mekanisk påverkan. För platser som kräver hög prestanda finns nödljusarmaturer som kan installeras på höjder upp till 20 meter. Vi har även möjlighet att anpassa armaturer efter vilken miljö de skall appliceras i.

Ljusdatafiler för ljusberäkning av en lokal finns tillgängliga för nedladdning. De flesta av våra nödljusarmaturer finns med linser utformade för att distribuera ljuset i en särskild form, såsom en avlång ljusbild för korridorer eller en bred ljusbild för öppna ytor. Detta är användbart både för optimering av mängden nödljusarmaturer i en anläggning och för att minska energiförbrukningen, men även för att undvika onödiga reflektioner och kontraster.

DECENTRALIsERADE eller centralIsERADE nödljusarmaturer?

Teknoware erbjuder både decentraliserade och centraliserade nödljusarmaturer. Decentraliserade nödljusarmaturer är armaturer som har inbyggd reservkraft. Decentraliserade nödljusarmaturer kan enkelt implementeras i mindre fastigheter eller i större fastigheter där en centraliserad anläggning inte passar av olika anledningar. Genom att kombinera modern LED-teknik med ESCAP kondensatorteknik och ett trådlöst övervakningssystem kan man även bygga stora decentraliserade övervakade nödljusanläggningar. Detta gör det till exempel möjligt att använda moderna nödljusarmaturer med hög kapacitet och lång livslängd i en befintlig byggnad där kabeldragning kan vara besvärlig.

Centraliserade nödljusarmaturer har ett centralt placerat nödljusaggregat med batteri backup för reservkraften. Centralt försörjda nödljusarmaturer kan variera från relativt små anläggningar till stora adresserbara centrala batterisystem med övervakning av aggregat, samt automatisk testning, övervakning på armatur nivå av anslutna nödljusarmaturer. Centraliserade armaturer finns i olika utförande som 24V, 230V och med multidon 24-230V.

 

 

 

Information och erbjudanden på Nödljusarmaturer