Anpassningsförmåga i hänvisningsarmaturer

Med adaptiva hänvisningsarmaturer kan du skapa ett nödbelysningssystem som anpassar sig automatiskt i realtid vid förändringar på utrymningsvägarna av orsaker som till exempel brand.* Målet med ett adaptivt system är att snabba upp och förhöja säkerheten vid en utrymning.

Driftprincipen för ett adaptivt system i ett centralt batterisystem

Teknoware ESC 80X adaptiva hänvisningsarmaturer kräver en Teknoware Route Controller-styrenhet, en Teknoware Intelligent Controller-gränssnitt samt en central batterienhet för att fungera. Route Controller är ansluten mellan kretsutgången och den adaptiva armaturen. Styrenheten styr automatiskt alla därefter anslutna armaturer i den utmatningskretsen. Informationen överförs via styrenheten till den adaptiva armaturen, i vilken den ordinarie symbolen slocknar, och en röd X-symbol aktiveras istället.

Den adaptiva armaturen kan styras av nästan alla system som ger reläkontaktinformation. Styrenheten har fyra potentialfria kontaktingångar, och någon av dessa aktiverar X-symbolen. Data till armaturerna överförs via matningskabeln varför det inte krävs separat datakablage. Under normala förhållanden fungerar armaturen som en vanlig hänvisningsarmatur.

För mer information kontakta Teknoware.

*) En standard för adaptiva system håller för närvarande på att utarbetas. Systemet kräver alltid godkännande av lokala myndigheter.