Produktion

AUTOMATISERAD egen produktion

Teknoware kan garantera flexibla leveranser i tid tack vare vår avancerade produktions tracking system, i kombination med högt automatiserade produktionsprocesser.

Vi utför alla viktigaste arbetsmomenten i vår produktion i egen regi. Alla produkter utsätts för datoriserade tester i olika skeden av produktionen. Vissa produkter utsätts även för accelererat åldrande.

Vi serverar våra nordamerikanska fordonsbelysningskunder från en produktionsanläggning i Conway, SC.