Övervakningssystem för nödbelysning

Centrala övervakningsalternativ för nödljusarmaturer både för decentraliserade och centralt försörjda system för nödljusarmaturer.

FördelaR med central övervakning

Ett centralt övervakningssystem övervakar alla nödljusarmaturer och samlar in all information på ett och samma ställe. Detta gör det snabbt och enkelt att övervaka en nödbelysningsanläggning oavsett hur komplicerade lokalerna är. Systemet registrerar och sparar data om utförda tester.

Till exempel: användaren väljer tidsintervaller för test i anläggningen. Om en armatur upptäcker ett problem skickar den informationen till det centrala övervakningssystemet. Systemet registrerar all information om testet i en loggfil och rapporterar problemet via t.ex e-post. Underhållsavdelningen kan därefter lokalisera den trasiga armaturen i centralen, eller om man så vill på en grafisk vy och vidta nödvändiga åtgärder.

Teknowares produkter för central övervakning

Teknoware erbjuder flera olika alternativ för övervakning av adresserbara centraliserade armaturer. För decentraiserade armaturer finns det även ett trådlöst övervakningssystem, Aalto Control.
För webbaserad central övervakning finns produkten Web Central Monitoring, vilken gör det möjligt att övervaka statusen för ett centralt batterisystem via internet. WebCM indikerar även testlogginformation och har alternativet att fjärrtesta nödljusarmaturer och batterier. Den mer avancerade programvaran, WebACM, lägger till en grafisk vy över systemet, vilket gör det enkelt att snabbt hitta önskade armaturer. WebACM är en användarbaserad programvara med flera olika användarnivåer för lokaler där systemet kan användas av flera personer.

Teknowares ACM (Advanced Central Monitoring) använder ett separat nätverk för adresserbara (Tapsa Control-kompatibla) centrala batterienheter. ACM innehåller en grafisk vy och ett antal alternativ och funtioner för övervakning av såväl centrala batterienheter och nödljus-/hänvisningsarmaturer.
Aalto Control är vår lösning för central övervakning av decentraliserade nödljusarmaturer. Aalto Control är ett trådlöst system som innehåller en grafisk vy, användarbaserade funktioner, rapportering, systemloggar och mycket mer. Med Aalto Control kan nödljusarmaturerna fördelas i olika kategorier, såsom anläggningar, byggnader och områden, för att få en enkel överblick över även de största anläggningarna. Eftersom Aalto Control är trådlöst, kräver det inte en central batterienhet och kan implementeras i lokaler där ytterligare kablage inte är ett alternativ. Vi har även konstruerat tillbehör och uppgraderingar till Aalto-systemet vilka gör det möjligt att till exempel använda reläbaserade larmenheter.

Kontakta oss

Mer information om Teknowares centrala övervakning får du genom att kontakta oss på emexit@teknoware.com, eller titta runt på webbplatsen efter våra alternativ för central övervakning.

Information och erbjudanden på Övervakningssystem för nödbelysning