Lösningar för fordon

Förtroende är en viktig funktion inom fordonsbelysning. Belysningen ger passageraren en diskret känsla av förtroende och kvalitet. Den tillser säkerhet, komfort, funktion och avspeglar kvalitet.

Vi erbjuder självsäkerhet med vår obrytbara kedja av design, produktion, leverans och service. Genom att lyssna på våra kunders behov och sätta oss in i slutanvändares önskemål så drar vi nytta av vår 40-åriga erfarenhet för att skapa lösningar. Utöver att förstå och understryka ljusets roll inom transport- och fordonsbranschen så ser vi även vår roll när det gäller våra kunder. Den obrytbara kedjan låter oss fullfölja och överskrida förväntningarna – målsättningsmässigt, tidsmässigt och funktionsmässigt.

TEKNOWARE OY

Teknoware Oy är en global leverantör av system för fordonsbelysning. Lösningar inom fordonsbelysning har gjort oss till en betrodd leverantör för de största buss- och tågtillverkarna på marknaden. Vi har en bred erfarenhet av att möta kraven hos våra kunder samt för specifika projekt, genom att designa och tillverka skräddarsydda lösningar inom fordonsbelysning. Vi erbjuder högkvalitativa system för fordonsbelysning för nya fordon samt vid renoveringar och projekt med LED-uppgradering.

Fordonsbelysning är en nyckelfunktion för att skapa en säker och bekväm reseupplevelse inom kollektivtrafiken. Det är även ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förbättra passagerarupplevelsen i kollektivtrafiken. Vi tar även hänsyn till utseende, funktion, säkerhet och tillförlitlighet för produkterna samt miljömässiga hänsynstaganden när det gäller den övergripande designen för den interna belysningen.  

Teknoware använder den senaste 3D-modelleringstekniken, snabba prototyper, simulationer och fullskaliga modeller för att optimera ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet för fordonsbelysningssystem. Vi tar fullständigt ansvar för att skapa funktionella fordonsbelysningslösningar för företag som håller folk i rörelse över hela världen. Vi har stor flexibilitet i våra projekt genom att forskning och utveckling, design och produktion utförs under samma tak.

Från vårt breda serviceutbud så hittar våra kunder rätt lösningar för deras behov. Från ett LED-ljus eller elektronisk enhet till komplexa optimerade fordonsbelysningssystem med olika typer av ljuskällor och kopplade strukturer. Vi erbjuder fordonsbelysningslösningar som är integrerade med fordonets övergripande design och som ger tillräckligt och behagligt ljus. Teknowares produktutbud inkluderar LED-ljus och omfattande LED-ljuspaneler, kopplade strukturer för takbelysning och fullständiga taksystem. Teknowares elektronik består av högintelligenta system för belysningskontroll, strömförsörjning för LED-ljus, växelriktare för fluorescerande belysning och omvandlare för halogenlampor.

TEKNOWARE INC.

Teknoware USA, vårt dotterbolag i USA, fortsätter den mer än 100-åriga traditionen för Trans-Lite att erbjuda tillförlitliga inre och yttre fordonsbelysningssystem samt destinationsskyltar för tågmarknader i Nordamerika. Teknoware USA har ett samarbete med Teknoware Oy och erbjuder sina fordonsbelysningslösningar till fordonstillverkare inom kollektivtrafiken. Teknoware USA levererar även reservdelar för de belysningslösningar som levererats av Teknoware Oy och Trans-Lite.