Lokal Controllers för centrala batterisystem

IP 20

Local Controller möjliggör lokal styrning av nödljusarmaturer i centrala batterisystem. Den övervakar elnätet genom varje gruppcentral och styr de lokala nödljusarmaturerna.

Local Controller gör att nödljusarmaturerna förblir påslagna om det förekommer oregelbundenheter i strömförsörjningen till den normala belysningen. Nödljusarmaturer med permanentdrift och beredskapsdrift kan anslutas till samma kretskabel.

Så här fungerar det

Local Controller installeras i nödbelysningens kretskabel, före nödljusarmaturerna. Spänningsdata förs från områdets gruppcentral till Local Controller, vilken känner av gruppcentralens faser. När det finns oregelbundenheter i faserna överförs data via Local Controller till nödljusarmaturerna med beredskapsdrift, vilka då slås på. När det normala elnätet fungerar igen förblir nödljusarmaturerna påslagna i ungefär 20 sekunder, varefter de automatiskt slås av (om fördröjningen är satt till 0 minuter).

Meddelanden om strömavbrott i realtid

TST6804 och TST6805-enheterna har också en ingångsomkopplare, trimmer eller DIP-omkopplare. De kontrollerar hur länge armaturerna förblir påslagna efter återgång till normal elförsörjning (0-15 minuter).

Enhetens reläutgång kan också användas för att varna för ett lokal strömavbrott. Nödljusarmaturerna med beredskapsdrift i Local Controller-systemet måste vara adresserbara, med bokstaven K i slutet av typkoden.

  • Installera Local Controller i kretskablaget före de övervakade nödljusarmaturerna. Spänningsinformation kommer från områdets gruppcentral.
ProduktkodE-nummerProduktnamnEffektförbrukning (VA)Montage
TS90685Lokal Controller TS90685250i en gruppcentral
TS90686Lokal Controller TS90686250yt
TS90695Lokal Controller TS90695250i en gruppcentral
TS90696Lokal Controller TS90696250yt
TST6801Lokal Controller TST68011400i en gruppcentral, DIN-skena
TST6802Lokal Controller TST68021400yt
TST6803Lokal Controller TST68031400i en gruppcentral, DIN-skena
TST6804Lokal Controller TST68041400yt
TST6805Lokal Controller TST68051400i en gruppcentral, DIN-skena

Information och erbjudanden på Lokal Controllers för centrala batterisystem