Hänvisningsarmaturer

Teknoware har ett brett urval av hänvisningsarmaturer med hög prestanda för de flesta typer av lokaler och miljöer.

Genom att tillämpa den senaste LED-tekniken har vi kunnat utforma hänvisningsarmaturer som uppfyller de höga krav som ställs på dem. Armaturerna finns i olika utförande för att uppfylla de flesta  krav från marknaden avseende design och funktion samt passa in i olika miljöer.

Vad är hänvisningsarmaturer?

Hänvisningsarmaturer är utformade för att leda folk till säkerhet i händelse av en nödsituation. Hänvisningsarmaturer är fristående system, vilket innebär att de lyser även då det är elavbrott. Hänvisningsarmaturer är en viktig del av säkerheten i alla slags byggnader – deras tillförlitlighet och synlighet får under inga som helst omständigheter kompromissas. Genom att utforma och tillverka både de elektroniska komponenterna och slutprodukten, dvs. hänvisningsarmaturerna, i våra egna fabriker i Finland, säkerställer vi att alla våra armaturer utformas och testas utan kompromisser, för att uppfylla de höga krav och standarder som ställs på dem.

DECENTRALIsERADE eller centralt försörjda armaturer?

Vi har både decentraliserade och centraliserade hänvisningsarmaturer. Decentraliserade hänvisningsarmaturer omfattar sin egen reservströmförsörjning och ett antal ytterligare funktioner såsom trådlös övervakning och självtest. De kan användas i små fastigheter eller om man kombinerar en ESCAP armatur med kondensator med en trådlös övervakning i nästan vilken byggnad som helst. Med denna teknik kan moderna högpresterande hänvisningsarmaturer till exempel användas i befintliga fastigheter samtidigt som man minimerar behovet av nytt kablage.

Centraliserade hänvisningsarmaturer kräver en central batterienhet. Detta kan variera från små system till stora adresserbara system med hög flexibilitet.

Information och erbjudanden på Hänvisningsarmaturer