Standard hänvisningsarmaturer med batteri

Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur samt de piktogram som förtecknas i tabell. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.

ESC 10 Hänvisningsarmaturer

ProduktkodE-nummerNominell anslutningsspänningPiktogramPiktograminfoDrifttid (h)
TW85053W220-240 V, 50/60 Hz AC2-sidigt, 30 m3
TW80253W220-240 V, 50/60 Hz AC2-sidigt, 40 m3

Information och erbjudanden på Standard hänvisningsarmaturer med batteri