Återkallelse av armaturer i Solid-produktfamiljen

Ett kvalitetsproblem har upptäckts i nödljusarmaturer i produktfamiljen Teknoware Solid som tillverkats mellan 26.3.2020 – 01.02.2023, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk. Motstyckena på armaturens fästskruvar (4 st.) i armaturhuset kan brista, vilket kan leda till att armaturen och dess inre delar faller ner. Sannolikheten för att de ska gå sönder ökar kraftigt om skruvarna dras åt med ett högre vridmoment än 2,5 Nm, vilket anges i installationsanvisningarna. Om armaturen faller kan det leda till en farlig situation. 

I armaturer tillverkade efter 01.02.2023 och som för närvarande är i produktion har konstruktionen ändrats så att det inte finns någon sådan risk.

Kundsäkerhet och kvalitetssäkring är av största vikt för oss, och därför har vi vidtagit omedelbara åtgärder för att lösa problemet: 

1. Produktåterkallelse: Vi har spårat tillverkningssatserna där kvalitetsproblemet uppstår och bett våra återförsäljare att omedelbart sluta sälja Solid-nödljusarmaturer som tillverkats under denna period. Vi har informerat våra kunder om kvalitetsproblemet och arbetar med våra återförsäljare för att ta reda på var produkterna har installerats.

2. Reparation av den installerade produkten: Vi erbjuder alla slutanvändare av våra produkter ett reparationsalternativ för en defekt produkt. Vi gör vår yttersta för att säkerställa att inspektion och reparation av redan installerade produkter kan utföras så snabbt som möjligt. 

3. Kontakt: Kontakta oss på numret nedan angående produkterna och reparationerna: 

Telefon: +3583 883 0112, e-post: aftersales@teknoware.com 

Vi beklagar djupt besväret och eventuella olägenheter. För ytterligare frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst: +3583 883 020, e-post emexit@teknoware.com

Återkallelsen gäller nedanstående produkter: 

  • Produktnamn: Teknoware Solid-produktfamiljens nödljus- och hänvisningsarmaturer. Produktkoder: TWS30- , TWS31-, TWS32-, TWS36-, TWS42-, TWS43-, TWT30-, TWT31-, TWT32-, TWT36-, TWT37-, TWT42-, TWT43-, Y30-, Y31-, Y32-, Y36-, Y42-, Y43-
  • Tillverkningsdatum: 26.3.2020 – 01.02.2023 (år och dagens löpnummer 20085 – 23032 på produktens typskylt). De produkter som för närvarande säljs har omkonstruerats så att det inte finns några kvalitetsproblem.

Mer information: Jari Tabell, Affärschef, nödbelysning, +3583 883 0264 / jari.tabell@teknoware.com

Frågor om produkter och reparationer: +3583 883 0112 / aftersales@teknoware.com