Turvavalaistus kuntoon myös vanhoissa kiinteistöissä

Vastavalmistuneissa kiinteistöissä turvavalaistusjärjestelmät ovat uusia ja toimivia, mutta mikä on tilanne pidempään käytössä olleissa kiinteistöissä? Toimiiko järjestelmä, ja loistavatko opastevalaisimet kirkkaana täyttäen vaaditut standardit? Vai näkyvätkö opasteet lainkaan? Asia on syytä käydä tarkistamassa paikan päällä. Toimimattoman järjestelmän hinta voi olla kallis, ja vastuussa tapahtuneesta ovat rakennuksen omistaja ja haltija.

Mitä laki velvoittaa?
Turvavalaistus määritelmänä kattaa sekä poistumisreittivalaistuksen että varavalaistuksen. Sisäasiainministeriön asetus 805/2002 poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta velvoittaa, että poistumisreittien valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä testauksella ja kunnossapidolla. Siitä vastaavat pelastuslain nojalla rakennuksen omistaja ja haltija. Tehdyistä toimenpiteistä on pidettävä päiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä paloviranomaiselle.

Hiipuvat ledit
Asetuksen mukaan poistumisreittiopasteiden on oltava aina valaistuja, jotta ne havaitaan niin pimeässä kuin päivänvalossakin. Nykyään opasteiden valonlähteenä käytetään ledejä.  Järjestelmän tilaa arvioitaessa on hyvä huomioida, että vuosien saatossa led-opasteet himmenevät, kunnes ne eivät enää täytä standardeja. Valotehon voi arvioida silmämääräisesti, mutta tarkan valotehon saa mitattua tarkoitusta varten suunnitellulla laitteella, ja verrata tulosta asetuksessa viitattuun standardiin.

Akkujen rajallinen elinikä
Kokonaan pimeä opastevalaisin on viallinen tai se voi olla osoitus siitä, ettei järjestelmä ole kunnossa. Turvavalaistusjärjestelmät ovat akkuvarmennettuja ja akkujen elinikä on aina rajallinen. Järjestelmä voi olla toteutettu joko valaisinkohtaisilla akuilla tai keskusakustolla. Valaisinkohtaisten akkujen elinikä on tyypillisesti 4–6 vuotta ja keskusakustojen 5–10 vuotta. Teknowaren valikoimassa on Escap-valaisimia, joissa valaisinkohtainen akku on korvattu superkondensaattorilla. Näiden kondensaattoreiden elinikä on yli 10 vuotta.

Järjestelmän säännöllinen testaus
Akkujen kunto todetaan tekemällä järjestelmälle toiminta-aikatesti automaattisesti tai manuaalisesti. Suomen lainsäädäntö ei määritä yksityiskohtaisia ohjeita poistumisvalaistusjärjestelmien testaukselle, mutta minimivaatimuksena kannattaa käyttää yleiseurooppalaista standardia SFS-EN 50172. Sen mukaan valaisimen toiminta-aikatesti tulisi suorittaa kerran kuussa ja täyden kestoajan testi kerran vuodessa. Akut on vaihdettava, mikäli ilmoitettu toiminta-aika, Suomessa tyypillisesti yksi tunti, ei täyty. Järjestelmä vaatii säännöllisen testauksen lisäksi huoltoa tyypillisesti noin 5–6 vuoden välein. 

Lain vaatimukset kuntoon ammattilaisen tekemänä
Valaisinten ja järjestelmien tilan tarkistaminen voi olla hankalaa ja aikaavievää laajoissa kohteissa. Jos haluat varmuuden, että järjestelmäsi toimivat oikein ja täyttävät lain vaatimukset, voit antaa homman meidän hoidettavaksemme.

Tarjoamme asiakkaillemme huolto- ja ylläpitosopimuksen, joilla saat kiinteistön säännölliset turvavalaistuksen kuntokartoitukset ja lainmukaisen dokumentaation. Näin voit varmistua siitä, että turvavalaistusjärjestelmäsi on aina ajan tasalla. Laitetoimittajana pystymme takaamaan laitteisiin uusimmat päivitykset ja varaosien pikaisen saatavuuden huoltokäynneillämme. Meillä on myös ratkaisu, jonka avulla valvot kiinteistöjesi turvavalaistusta ajasta ja paikasta riippumatta sekä vastaat viranomaisvaatimuksiin. MyTeknoware-pilvipalvelustamme näet kaikki turvavalaistusjärjestelmäsi yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä yksikkövalaisin- vai keskusakustojärjestelmä. Voit ostaa MyTeknowaren käyttöönoton palveluna, jolloin sinun tarvitsee huolehtia vain laitteiden asennuksesta. 

Haluatko kuulla lisää?
Mikäli haluat kuulla lisää turvavalaistusjärjestelmäsi huolto- ja ylläpitopalvelusta tai MyTeknowaresta, Markus Laurell  (etunimi.sukunimi@teknoware.com) Teknisestä palvelustamme auttaa mielellään ja antaa lisätietoja. Älä epäröi, vaan ota yhteyttä Markukseen, niin jatketaan keskustelua.