Perustamme tuotekehitysyksikön Ouluun

Perustamme tuotekehitysyksikön Ouluun vahvistamaan elektroniikka- ja ohjelmisto-osaamistamme Lahden tuotekehitysyksikön rinnalle. Yksikön tarkoituksena on suunnitella elektroniikkatuotteita ja niihin liittyviä ohjelmistoja vaativiin rautatiekaluston sovelluksiin ja kiinteistöjen turvavalaistukseen. Ensimmäisessä vaiheessa yksikön koko tulee olemaan 5–10 henkilöä. Tavoitteena on aloittaa toiminto vuoden 2022 alkupuolella.

“Näemme uuden Oulun tuotekehitysyksikkömme tärkeänä osana Teknowaren kasvusuunnitelmaa. Siellä tullaan suunnittelemaan edistyksellisiä valaistusjärjestelmiä maailman johtaville junavalmistajille sekä älykkäitä kiinteistöjen turvavalaistusjärjestelmiä Euroopan ja Lähi-Idän markkinoille. Päädyimme Ouluun erinomaisen koulutustarjonnan ja alueella jo olevan osaamiskeskittymän takia” sanoo Teknowaren toimitusjohtaja Kai Kauto.

BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula tervehtii Teknowaren saapumista kaupunkiin ilolla: “Teknoware on merkittävä kansainvälinen toimija ja sopii profiililtaan hyvin Oulun keskeisiin osaamisvahvuuksiin. Tuotekehitysyksikön perustaminen Ouluun profiloi aluettamme digitaalisten älykkäiden sovellusten integrointiosaamisessa entistä vahvemmin Teknowaren erikoistumistoimialoilla. ”

BusinessOulun ICT-alan asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemi näkee Teknowaren Ouluun tulon vahvistavan elektroniikka- ja ohjelmistokehityksen osaamiskeskittymää. “Teknoware Oy tuo elektroniikkasuunnittelun ja ohjelmistokehityksen yhdistävää korkeatasoista tekemistä Ouluun ja vahvistaa osaltaan sulautettujen järjestelmien osaamiskeskittymää alueella. On hienoa havaita Oulun houkuttelevan merkittäviä toimijoita osaamispotentiaalinsa perusteella. ”

Avoimet työpaikkamme Oulun tuotekehitysyksikköön avataan hakuun välittömästi. Haettavana on Site Managerin tehtävä sekä tuotekehitystiimin positiot, joissa korostuvat yhtäältä ohjelmistosuunnitteluosaaminen ja toisaalta elektroniikkasuunnitteluosaaminen.


Lisätietoja
Teknoware: Kai Kauto, toimitusjohtaja p. 040-5542327
BusinessOulu: Juha Ala-Mursula, johtaja p. 040-5597020
BusinessOulu ICT: Jussi Leponiemi, asiakkuuspäällikkö p. 044-2387860