TCN-ohjattava valaistusjärjestelmä

Nykyaikaisille valaistusjärjestelmille asetettavat vaatimukset ovat viime vuosina lisääntyneet. Nykyisiltä valaistusjärjestelmiltä edellytetään parempaa säädettävyyttä ja aikaisempaa tarkempaa ennakoivaa vianmääritystä. Mainitut vaatimukset juontuvat suorasta yhteydestä TCN-järjestelmään (junan viestintäverkkoon).

Teknowaren TCN-ohjattavassa valaistusjärjestelmässä on yhteydet seuraaviin verkkoihin:

- WTB, Wire Train Bus
- MVB, Multifunctional Vehicle Bus
- CCN, CANopen Consist Network (mm. CAN-väylä)
- ECN Ethernet Consist Network, esimerkiksi Profinet ja IPTcom.

ILC (älykäs valo-ohjain) -järjestelmän ja TCMS:n (junan ohjaus- ja hallintajärjestelmän) välillä jaettavia tietoja ovat mm. seuraavat parametrit:

- aluekohtainen himmennyksen taso (1. luokka, vakioluokka, eteisalue)
- sisätilojen lämpötila
- tila (viat) ja ennakoiva vianmääritys
- valaistuksen TCMS-järjestelmästä tapahtuvan ohjauksen käyttötunnit / arvioitu käyttöikä.

Esimerkkejä älykkäästä valaistuksen säätöjärjestelmästä, joita Teknowaren TCN-ohjattava valaistusjärjestelmä tarjoaa:

- Aktiivinen himmennys: valaistuksen tasoa säädetään jatkuvasti sisätilojen valoantureiden avulla mitattavien valaistusolosuhteiden mukaan.
- Portaallinen himmennys: kulkuneuvon eri alueilla voidaan käyttää eritasoista himmennystä (esim. oleskelualue ja eteinen).
- Valon määrää ja/tai värilämpötilaa voidaan säätää sisä- ja/tai ulkotilojen valaistusolosuhteiden perusteella. Tämä voidaan niin ikään yhdistää aktiiviseen himmennykseen.
- Himmennystä ja värilämpötilan tasoa on mahdollista säätää myös junan sijainnin perusteella (paikkatiedot saadaan TCMS-järjestelmästä), jolloin valaistuksen voimakkuus lisääntyy junan saapuessa laiturille tai siirtyessä tunneliin.
- Yhdistelemällä värejä RGB-LED-valaistuksen avulla voidaan luoda erilaisia tunnelmia.

TEKNONOWAREN TCN-OHJATTAVA VALAISTUSJÄRJESTELMÄ PROJEKTINHALLINTA

Hankesuunnittelussa Teknoware määrittelee yhteyskäytännöt tarvittavat tiedot ilmoittavan asiakkaan kanssa. Älykkään valo-ohjaimen kehittämiseen asiakkaan TCN-ohjattavaa valaistusjärjestelmää varten Teknoware tarvitsee asiakkaan käytössä olevaa laitteistoa ja viestintäjärjestelmää koskevat tiedot.

CCN CANopen Consist Network

CANopen- ja CAN-väyläverkot tarvitsevat toimiakseen NMT (Network Management) -verkonhallinnan päälaitteen. Teknowaren kosketusnäytöllinen päälaite on helppokäyttöinen, ja siihen voidaan ohjelmoida joustavasti monenlaisia älykkäitä valaistuksen ohjaamiseen sekä järjestelmän vianmääritykseen liittyviä toimintoja.

CANopen- ja CAN-väyläpohjaisista ohjausjärjestelmistä voidaan valita perustason päälle/pois-toiminnot, mutta niillä voidaan myös säätää valon värilämpötiloja, himmennystoimintoja mukaan lukien aktiivinen himmennys ja toteuttaa anturipohjainen valojen ohjaus sekä valaistuksen vianmääritys.  Valaistusta voidaan ohjata myös matkustajien liikkeisiin reagoivien elektronisten anturien avulla.

Yksinkertaisin tapa on noudattaa CiA:n määrittämää CANopen-väylän CiA-433-sovellusprofiilia. On kuitenkin olemassa vaihtoehtoinen järjestelmä, joka on luonteeltaan enemmän mukautettava.

Teknowaren TCN-ohjattaviin valaistusjärjestelmiin liittyvät hankkeet

Teknoware on toimittanut junasovelluksia kahdenlaisiin CCN (CANopen) -väylään perustuviin hankkeisiin.

Yksi niistä perustuu CANopen-yhteyskäytäntöön. Tällöin valon värilämpötilaa säädetään järjestelmän kautta. Toinen perustuu asiakkaan jo aiemmin käyttöönottamaan CAN-väyläiseen ohjausjärjestelmään. Käytettävien ID-viestien merkitykset on sovittu asiakkaan kanssa. Tällöin lähtökohtana on asiakkaan vaatimus pidentää valaistuksen käyttöikää ja säästää energiankustannuksissa. TCMS-järjestelmää ei käytetä valojen ohjaukseen, vain vianmääritystiedot lähetetään CAN-väylän kautta junan tietokoneeseen. Tämän sovelluksen tuotekoodi on TSB0640.

TSB0640-laitteilla voidaan toteuttaa Cia 433 -profiilin mukaiset CANopen-yhteydet.
TSB0640-laitteilla voidaan toteuttaa Cia 433 -profiilin mukaiset CANopen-yhteydet.