Teknopower


Teknopower Group företagen utvecklar, tillverkar och marknader armaturer, belysningssystem och LED-baserade informationssystem för de mest krävande miljöer i världen.

Teknopower Group bekant med t.ex. farliga miljöer (EX / ATEX anläggningar), arktiska förhållanden, krävande fordonslösningar och säkerhetsstandarder i offentliga lokaler. Förutom Teknoware, Teknopower koncernen ingår Atexor Oy och FLS Finland Oy.

Atexor utvecklar och tillverkar EX-belysning och bärbara kraftdistributionsprodukter för olje- och gasindustrin, Offshore och Onshore.

FLS Finland tillhandahåller LED-system särskilt för bensin och parkeringsindustrin information för att göra sina företag sticker ut från mängden.

Mer information:

Teknopower Oy
Itäinen Rantakatu 74 D 155, 20810 Turku, Finland
www.teknopower.fi

 

 


Atexor Oy
Huvudkontor: Kutojantie 11,
02630 Espoo, Finland
Tel. +358 207 343 250
Fax Helsinki: +358 207 343 298

Produktion: Puurtajantie 16,
60100 Seinäjoki, Finland
Fax Seinäjoki: +358 207 343 299
www.atexor.com

 


FLS Finland Oy 
Voudinkatu 35a, 21200, Raisio, Finland
Tel. +358 2 272 1100
info@flsfinland.com
www.flsfinland.com

 

Teknoware Oy 
Ilmarisentie 8, FI-15200 Lahti, Finland
Tel. +358 3 883 020
Fax +358 3 883 0240
info@teknoware.com
www.teknoware.com