Vitlycke Museum, Tanumshede, Sverige

Vitlycke museum ligger i mitten av världsarvet UNESCO i Tanumshede , Västarvet området. Vitlycke museum presenterar ett brett spektrum av kända bronsålders Tanum hällmålningar, samt aspekter av det tidiga förfäder livet.

ESC 90 ESCAP hänvisningsarmaturer med kondensatordrift valdes till museet på grund av dess miljövänlighet, underhållsfrihet och långa livslängd samt tidlösa design. ESC 90 ESCAP hänvisningsarmaturer är också bedömd i SundaHus.

För mer information, besök www.vitlyckemuseum.se