Stadshuset, Stockholm, Sverige

Stadshuset med tornspirans gyllene Tre Kronor är en av Stockholms mest kända silhuetter. Stockholms stadshus är ett av landets främsta exempel på byggnadsverk i nationalromantisk anda. Bakom den pampiga fasaden ryms såväl kontor och sammanträdeslokaler för politiker och tjänstemän, som praktfulla festsalar och unik konst. I Rådssalen sammanträder Stockholms kommunfullmäktige. Stadshuset är också platsen för den stora Nobelfesten.

Våra lösningar

Vi har levererat ESCAP Aalto, trådlöst övervakat system med kondensatordrift till Stadshuset Stockholm. Armaturvalet har varit ESC90 och ESC80 hänvisningsarmaturer och Linespot / Zonespot nödbelysningsarmaturer. Vissa armaturer har anpassats med eget val av RAL färg för att smälta in i miljön i lokalerna.

För mer information, besök 

https://www.visitstockholm.com/sv/se--gora/sevardheter/stadshuset/