Hotel With Urban Deli, Stockholm, Sverige

Teknoware har levererat en komplett nödbelysningssystem till den nyöppnade Hotel With Urban Deli, som ligger på Sveavägen 44 i Stockholm. Hotelrummen byggdes i Finland och levererades med sjötransport till Stockholm, kompletta med Teknowares nödbelysninssystem.