Göteborgs Universitet, Humanisten Göteborg, Sverige

Forskning i världsklass, 1400 kurser och 190 utbildningsprogram gör Göteborgs universitet till ett av de mest populära universiteten i Sverige. Universitetets uppgift är att skapa och sprida ny kunskap. Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen.

Nu görs en stor satsning på Göteborgs universitet och Akademiska Hus. Projektet görs i olika etapper, i nuvarande Humanisten kommer flyglarna att länkas samman för att skapa kommunikation mellan huskropparna. Befintliga byggnader kommer att uppgraderas vad gäller standard, installationer och tillgänglighet för att skapa pedagogiska miljöer.

Våra lösningar

Vi har levererat ESCAP armaturer med kondensatordrift till Göteborgs Universitet Humanisten. Armaturvalet har varit ESC90 hänvisningsarmatur och Linespot/Zonespot utanpåliggande och infällda nödbelysningsarmaturer.

För mer information, besök

https://www.gu.se/omuniversitetet