Våra framgångar fortsätter – vi har tilldelats certifikatet Achievers 2016–2020

Vi har tilldelats certifikatet Kauppalehti Achievers (”Kauppalehti Vinnare”) flera år i rad. Som ett erkännande av våra framgångar så har vi i år tilldelats certifikatet Achievers 2016–2020 Det delas ut till bolag som, baserat på jämförelse av nyckeltal, har rankats bland de bästa företagen i Finland och inom sin bransch fem år i rad. Vi har faktiskt fått ett certifikat varje år sedan 2012.

Vi vill tacka våra medarbetare för all hjälp vi fått med att förtjäna certifikatet. Var och en av oss har bidragit till de här åren av framgångsrikt arbete. Vi vill även tacka alla våra partner och kunder. Det utgör en bra grund för fortsatt framgångsrikt arbete och samarbete.

Vilket certifikat?

Achievers-certifikatet är ett erkännande som delas ut till företag som uppvisar hållbar tillväxt, lönsamhet och finansiell sundhet. Certifikatet delas ut av Alma Talent Tietopalvelut (”Informationsservice”), som årligen analyserar framgången hos finländska företag utifrån deras redovisning. Certifikatet Achievers 2016–2020 visar våra kunder att vi har gjort ett bra jobb och haft framgång under lång tid.