Teknoware har igen tilldelats Kauppalehti Achievers-certifikat

Vi har igen i år tilldelats certifikatet Kauppalehti Achievers (”Kauppalehti Vinnare”). Certifikatet är ett erkännande som delas ut till företag som uppvisar hållbar tillväxt, lönsam verksamhet och finansiell sundhet. Certifikatet delas ut av Alma Talent Tietopalvelut (”Informationsservice”), som analyserar framgången hos finländska företag utifrån deras redovisning.

Kauppalehti Achievers -certifikatet visar våra kunder att vi har gjort ett bra jobb och haft framgång redan en längre tid. Det är ett tecken på att vi är och kommer att vara en pålitlig partner. Samtidigt visar certifikatet för alla inom företaget att vi har gjort ett bra jobb. Vi vill tacka våra medarbetare, partner och kunder för all hjälp vi fått med att förtjäna certifikatet. Det utgör en bra grund för fortsatt framgångsrikt samarbete.