Teknoware fyller 48 år den 19 maj: Den starka och aktiva jubilaren är redo för utmaningar

Teknoware fyller 48 år den 19 maj. Dagen till ära bad vi jubilaren berätta hur läget är och om sina tankar. Verkställande direktören Kai Kauto svarade på frågorna på jubilarens vägnar.

Ett hurdant företag är 48-åriga Teknoware?

Teknoware är en stark och aktiv 48-åring, som fungerar inom två olika affärsområden; nödbelysning och lösningar för fordon inom kollektivtrafiken. Företaget har ett gott rykte och ett brett kunnande, så det är marknadsledare på många olika marknader. Ekonomin står på en stabil grund så även penningläget är i skick. Teknoware är lika med dess personal, och vi är ett riktigt bra gäng.

Hur har företaget förändrats under åren?

Teknowares rötter är i Lahtis. Den lilla, finska belysningsleverantören har under de senaste åren vuxit till ett internationellt företag. För tillfället sysselsätter företaget cirka 600 experter i åtta olika länder på tre kontinenter. För ett år sen gjordes bolagets största företagsaffär och det har varit bra surr i dess integrering. Tidigare hade vi tre fabriker men i och med företagsaffären steg antalet produktionsanläggningar till sex. Tillväxten har fört med sig nya kunder och utmaningar. Teknoware har upplevt en vändpunkt i teknologin och kunnandet: belysningsleverantören har vuxit till en leverantör för smarta belysningslösningar och inredningskonstruktioner. Teknowares personal har vuxit med företaget och i dag behövs dessutom allt mer programmeringsproffs utöver mekanik- och elektronikplanerare.

Hur firar jubilaren sin 48-årsdag?

På ett helt annorlunda sätt än tidigare. Vi har i allmänhet vid den här tiden på året ordnat en sommarfest för hela gänget i Lahtis men i år kan vi inte fira tillsammans.

Coronan har gjort allt oklart. De senaste månaderna har handlat om att följa med situationen med fingret på pulsen. Vi har i regel klarat oss bra genom lågkonjunkturer eftersom affärsverksamheterna har balanserat varandra. Den här gången slår undantagssituationen mot alla på samma gång. Detta är helt klart den mest utmanande situationen vi har befunnit oss i. 

Jag tror ändå att vi tillsammans tacklar också den här utmaningen. Vi har en god ekonomi, alltså balansen och kassan i skick och våra fabriker fungerar så gott som på normal nivå. Globalt kommer livet och vardagen säkert att förändras i och med epidemin. Vi litar på att megatrenderna, såsom urbaniseringen, kollektivtrafikens tillväxt och miljöskyddet inte försvinner. Tvärtom. Vår affärsverksamhet grundar sig till stor del på dem, så jag tror starkt på Teknowares framgång även i framtiden.

Vad är det bästa med jubilaren?

Vi har nio gemensamma år bakom oss, alltså tiden jag varit företagets verkställande direktör. Det här är ett fint företag med fina människor. Teknoware har det så att säga bra hemma: huvudägaren är ett bra, bekant familjeföretag som deltar i affärsverksamheten. Det har varit intressant att få följa och delta i jubilarens dynamiska tillväxt. Jag skulle säga att det bästa med företaget är helheten.

Vilka är framtidens visioner och mål?

Det är svårt att säga någonting om den närmaste framtiden. Jag har en stark tillit till Teknoware: vi klarar oss även igenom detta och efter det kan vi igen sikta framåt med full fart. I bakfickan finns några utkast som under de närmaste åren kommer att medföra tillväxt och utvidgningsmöjligheter.

Din hälsning till jubilaren

Jubilaren är en pigg, nästan 50-åring. Trots det måste vi börja stretcha för att vi ska vara i god form också de kommande decennierna. Ju äldre man blir desto mer träning krävs det för att upprätthålla formen. Teknoware är ett starkt företag som erbjuder arbete åt sin personal och betjänar sina kunder samt samarbetspartners också under de kommande decennierna.