Teknoware 49 år: livskraftigt och redo för marknadens öppnande

Nästa år fyller Teknoware jämna 50 år. Dagen till ära frågade vi det 49-åriga ”födelsedagsbarnet" om sina tankar och känslor. VD Kai Kauto svarade på frågorna på födelsedagsbarnets vägnar.

Hur står det till med Teknoware idag?

Teknoware har klarat sig torrskott igenom de marknadsstörningar som coronan orsakat och är redo för nya möjligheter och utmaningar i framtiden. Vi går framåt med positivt sinne och ser fram emot vad marknaden för med sig när den öppnar. Förhoppningsvis kommer folksamlingsbegränsningarna också att upphävas snabbt så att vi kan möta varandra ansikte mot ansikte igen. Teknoware brukar traditionellt hålla en sommarfest med Lahtisgänget vid den här tiden, liksom en julfest i slutet av året. Men tyvärr har vi inte kunnat fira tillsammans på länge. Förhoppningsvis kan vi hålla julfest i år.

Vi har ett ganska speciellt år bakom oss. Har coronan förändrat något permanent?

Coronan har förändrat många saker. Den kanske största förändringen har varit övergången till distansarbete, vilket har medfört nya arbetssätt och ställt krav på systemen. Undantagsförhållandena har också skakat företagets interna motståndskraft, både ekonomiskt och mentalt. En fördel för oss har ändå varit att vi är uppdelade i tre olika affärsverksamheter och att vi även är geografiskt decentraliserade. Buss-, tåg- och nödbelysningsverksamheterna går i något olika cykler globalt och balanserar Teknowares verksamhet som helhet. Om vi hade haft allt i "samma korg" hade situationen säkert varit svår.

Du har varit VD på Teknoware i tio år. Vad har åren tillsammans med Teknoware lärt dig?

Årtiondet har verkligen gått snabbt. Vi har gjort företagsköp, byggt ut fabriker och gjort många nya produkter och landvinningar. Jag kan inte tänka mig någon bättre arbetsplats. Trevligt gäng, bra produkter och intressanta affärer. Mer än så behövs inte.

Hälsningar till födelsedagsbarnet

Vitala, knappt femtioåriga Teknoware har inte på något sätt vilat på lagrarna under pandemin: vi har utvecklat nya produkter och metoder som gör oss ännu mer konkurrenskraftiga. Jag tror att Teknoware kommer att vara i god tävlingsform när marknaden öppnar igen. Så jag tycker vi fortsätter på samma sätt och förblir ett slagkraftigt företag även i framtiden!