NYHET: ESC 80X Armatur med X-funktion vid stängda utrymningsvägar

Nödbelysning låter människor säkert evakuera byggnader under en nödsituation, de följer helt enkelt nödutgångskyltarna. Ibland kan dock utrymningsvägar bli olämpliga, till exempel vid bränder. Med adaptiva system kan nödutgångsskyltar automatiskt anpassa sig i realtid och stänga olämpliga utrymningsvägar.

Teknoware ESC 80X hänvisningsarmaturer anpassar sig automatiskt om det behövs med ett rött X för att varna om olämpliga utrymningsvägar. Under normala förhållanden fungerar ESC 80X som en vanlig hänsvisningsskylt. 

ESC 80X ingår i produktfamiljen ESC 80. Tack vare sin högkvalitativa elektronik och kraftfulla lysdioder är armaturens piktogram tydligt under alla förhållanden. Med sin design och kapslingsklass IP44 passar den väl in i de flesta miljöer. ESC 80X finns för adresserbara centrala batterisystem.

Läs mer om ESC 80X adaptiva hänvisningsarmaturer >>

Läs mer om driftsprincipen för ett adaptivt system i ett centralt batterisystem >>