LET THERE BE CONFIDENCE.

Människor tar oftast ljuset för givet. Men vi tar det på allvar. Genom att skapa perfekta lösningar efter våra kunders behov, kan vi erbjuda lösningar som ökar komforten, funktionaliteten och säkerheten. Vår stora passion är att designa och tillverka belysning och inre system för kollektivtrafikfordon och nödbelysningssystem för byggnader och kryssningsfartyg.

Vår verksamhet definieras av vår beslutsamhet och ansvarskänsla – vi nöjer oss endast med det bästa. Detta har gett upphov till vår oförstörbara kedja vars styrka beror på tilliten i varje del av helheten. Från design till produktion och service – varje aspekt kontrolleras av oss och representerar vår bästa praxis. Kedjans enhetlighet, vår kontroll av hela processen och vår tillit till varje länk utgör grunden för vårt förtroende. Vi står för våra produkter. När vi åtar oss ett uppdrag blir det gjort ordentligt.

När produkten är märkt med Teknoware garanterar det att vi har tillverkat den. Från design till produktion. Det är inte bara en etikett. Det är ett löfte.

Nyckeltal

Vi har våra rötter i Finland, där vårt huvudkontor och vår största tillverkningsanläggning finns. Vi har också produktionsenheter i Storbritannien, Malaysia, Polen och USA, och vi anlitar cirka 600 belysningsexperter i åtta olika länder. Vårt globala försäljningsnätverk betjänar våra kunder i över 30 länder. 

Teknoware är en del av Teknopower-gruppen. 

Teknoware Worldwide