Trako 2019: Gdansk, Polen

Den 13: e internationella järnvägsmässan - Trako kommer att äga rum 24-27 september 2019 i Gdansk.

Trako 2019, AmberExpo Gdansk, Polen

www.trakofair.com/