ASIAKASKOHTAISET AJONEUVOVALAISTUSRATKAISUT

ASIAKASKOHTAISET VALAISIMET

Teknowarella on pitkä kokemus asiakaskohtaisten ajoneuvovalaistusratkaisujen kehittämisessä eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaille. Yhtiön tavoite on työskennellä läheisessä yhteistyössä asiakkaan suunnittelijoiden kanssa aivan projektin alkuvaiheista lähtien, jolloin päästään kustannustehokkaisiin asiakaskohtaisiin ajoneuvovalaistusratkaisuihin. Suunnittelemme ajoneuvovalaistukset annettujen erityisvaatimusten, asianmukaisten normien ja asiakkaan toimittaman suunnittelun yleiskatsauksen perusteella. Meillä on oma suunnittelutiimi, joka tarjoaa asiakaskohtaisia ajoneuvovalaistusratkaisuja niin elektroniikan kuin mekaanisten osienkin suhteen.

SUUNNITTELUTYÖKALUT

Kokenut tuotekehitys- ja suunnittelutiimimme käyttää uusimpia 3D-suunnittelutyökaluja. Käytämme 3D-mallinnusta myös lujuuslaskentatoimintoihin, lämmöntuoton hallintaan ja valaistuksen simulaatioihin. Tämän tekniikan ansiosta yhtiön suunnitteluvalmiudet ulottuvat yksittäisistä nanolinsseistä täydellisiin asiakaskohtaisiin ajoneuvovalaistusratkaisuihin. Lisäksi simulointituloksia voidaan testata Teknowaren laboratoriossa käyttämällä kuvantamisvälineitä ja integroivaa Ulbrichtin palloa.

KUSTANNUSTEHOKKAITA RATKAISUJA

Tuotteiden modulaarisuuden lisäksi tärkeimpiä tavoitteitamme on tarjota kustannustehokkaita asiakaskohtaisia ajoneuvovalaistusratkaisuja huomioimalla suunnittelussa asiakkaiden vaatimukset. Tunnemme hyvin eri valmistusprosessit ja pystymme arvioimaan kunkin yksittäisen tuotteen valmistukseen liittyvät haasteet.

VALAISTUKSEN OPTIMOINTI

Teknowarella on pitkä valaistustason simulointiin liittyvä kokemus. Simulointi tehdään käyttämällä ajoneuvon kolmiulotteista mallia, valaisinyksiköiden säteiden seurantaa sekä eri pintojen heijastusten mittaamista.

Luotettavia simulointituloksia saadaan selvittämällä eri materiaalien oikeat heijastusominaisuudet. Simulointitulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi Teknoware on kuluneen vuosikymmenen aikana pyrkinyt keräämään kattavan materiaalien ominaisuuksiin keskittyvän kirjaston. Uusia materiaaleja otetaan käyttöön kuitenkin koko ajan, joten voimme ajoittain tarvita materiaalinäytteitä voidakseen varmistaa asiakaskohtaisten ajoneuvovalaistusratkaisujensa oikeat tulokset. Simulointitarkkuus on yleensä +/- 5 prosenttia todellisesta tilanteesta. 

 

Asiakaskohtaisiin valaistusratkaisuihin liittyviä lisätietoja ja tarjouksia