Aktiivinen himmennys

Aktiivisen himmennyksen ohjausyksikkö säätää kulkuneuvon sisävalaistusta ulkona vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan käyttämällä antureita. Ohjain voidaan asettaa pitämään valaistus minimissään, jolloin haluttu valaistuksen taso saadaan käyttämällä valaisimia optimaalisesti. Näin ollen energiankulutus pysyy mahdollisimman pienenä. Teknowaren elektroniikkalaitteella aktiivinen himmennys toimii sekä LED-valojen että loistevalaisinten yhteydessä.
Ohjausyksikön älykäs säätöalgoritmi reagoi kaikkiin eri tilanteisiin niin, että matkustajat eivät edes huomaa valaistuksen muutoksia. Algoritmi voidaan määritellä yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin kaikki tarvittavat vaatimukset voidaan saavuttaa.

Aktiivisen himmennyksen keskeinen tavoite on säästää energiaa päivällä vähentämällä keinovaloa kulkuneuvon sisällä, kun päivänvaloa on saatavilla. Kulkuneuvon sisäosiin sijoitetut valoanturit mittaavat valon määrää, ja älykäs valon ohjausyksikkö himmentää keinovaloa, kun valon määrä ylittää tarvittavan. Tarvittava taso asetetaan kulkuneuvon valmistusvaiheessa, mutta vaadittua tasoa voidaan myös säätää milloin tahansa myöhemmin sopivalla säätötyökalulla. Vaaditut tasot tallennetaan aktiivista himmennystä varten älykkään valo-ohjaimen haihtumattomaan muistiin.

AKTIIVINEN HIMMENNYS TARJOAA MERKITTÄVIÄ ETUJA

Aktiivisella himmennyksellä saavutettava energiansäästö voi olla jopa 40 % vuodessa. Saavutettava energiansäästö määräytyy sen alueen mukaan, jossa kulkuneuvo toimii.

Energiansäästö ei ole ainoa aktiivisen himmennyksen avulla saavutettava etu. Järjestelmä myös pidentää valonlähteiden käyttöikää. Pidempi käyttöikä on mahdollista, koska valonlähteet voivat toimia suurimman osan päivästä alemmilla tehotasoilla. Esimerkiksi LED-valaisimien käyttöikä voi jopa kaksinkertaistua. Tämä koskee erityisesti päivän valoisaa aikaa, jolloin lämpötila kulkuneuvon ulkopuolella ja katon sisäpuolella on paljon korkeampi kuin yöllä. Aktiivinen himmennys laskee LED-valojen lämpötilaa vähentämällä niiden tehoa. Yleisesti tiedetään, että lämpötila on LED-valojen käyttöikään eniten vaikuttava tekijä.