Älykkäät valaistuksen ohjausjärjestelmät

Teknowaren älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin kuuluu useita teknisiä ratkaisuja ja ominaisuuksia, jotka säätelevät automaattisesti erilaisia valaistusparametreja, kuten valon voimakkuus ja värilämpötila. Näitä ratkaisuja ovat aktiivinen himmennys, valon värilämpötila-, ja RGB-ohjausjärjestelmät (Active Dimming, Light Colour Temperature ja RGB Control Systems), joiden ansiosta Teknowaren asiakkailla on käytössään kustannustehokas, luotettava ja miellyttävä sisävalaistus erilaisiin tunnelmiin.

Teknowaren junaviestintäverkko, TCN (Train Communication Network), tarjoaa yhteydet älykkäältä valaistuksen ohjausjärjestelmältä (Intelligent Light Controller, ILC) junan ohjaus- ja hallintajärjestelmään (Train Control and Management System, TCMS). ILC- ja TCMS-järjestelmät pystyvät vaihtamaan keskenään valaistusta ja sen olosuhteita koskevia tietoja. Kulkuneuvon sisätilojen valaistusta voidaan ohjata myös kätevästi TCMS-järjestelmästä.

Aktiivinen himmennysjärjestelmä

Aktiivisen himmennyksen ohjain on älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä, joka antureita käyttämällä säätää ajoneuvon sisävalaistusta ulkoisten valaistusolosuhteiden mukaan. Ohjain voidaan asettaa pitämään valaistus minimissä, jolloin haluttu valaistuksen taso saadaan käyttämällä valaisimia optimaalisesti, mikä pitää energiankulutuksen mahdollisimman pienenä. Tämä vähentää merkittävästi valaistuksen elinkaarikustannuksia. Teknowaren elektroniikkalaitteella aktiivinen himmennys toimii sekä LED-valojen että loisteputkien yhteydessä.

Valaisimen värilämpötilan säätö

Tämä älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmä parantaa matkustusmukavuutta säätämällä sisävalon värilämpötilaa. Valon eri sävyillä on merkittävä biologinen vaikutus ihmisen toimintaan ja tunteisiin. Kuumana kesäpäivänä viileä valkoinen valo luo vilpoisuuden tunteen, kun taas lämmin valkoinen valo saa aikaan mielikuvan lämmöstä. Valittavissa oleva värilämpötilan säätöalue ulottuu 3 000 kelvinistä (lämmin valkoinen) 5 000 kelvinin (kylmä valkoinen) kautta 7 000 kelviniin. Eri värilämpötilojen käyttö antaa mahdollisuuden vaihdella koko kulkuvälineen sisätilojen valaistusta merkittävästi.

RGB-LED-valaistus

RGB-LED-valojen eri sävyillä voidaan luoda voimakkaita vaikutelmia tai niillä voidaan muuttaa tunnelmaa valaistuksen tarpeen mukaan. Älykkäässä RGB-LED-valaistuksen ohjausjärjestelmässä punaista, vihreää ja sinistä valoa lähettävät komponentit ovat kaikki samassa LED-diodissa. Komponenttien kirkkautta voidaan säätää erikseen, mikä mahdollistaa lähes kaikkien värisävyjen luomisen. RGB-LED-diodien avulla voidaan myös ohjata myös matkustajia käyttämällä ovien merkkivaloina punaista ja vihreää.

TCN-ohjattava valaistusjärjestelmä

Teknoware on kehittänyt kuljetusmarkkinoille reaaliaikaisen älykkään TCN-ohjattavan valaistusjärjestelmän. Alan standardienmukaisuus mahdollistaa tämän älykkään valaistuksen ohjausjärjestelmän käytön joko itsenäisesti tai sen sulauttamisen järjestelmään, jolloin se toimii muiden laitteiden kanssa tukien kokonaisratkaisua. Järjestelmä sekä ohjaa sisävalaistusta että antaa sitä koskevaa tilatietoa. Älykkään valaistuksen ohjausjärjestelmän etuja ovat luotettavuus, nopeus ja kustannustehokkuus.  Samalla se on helppokäyttöinen ja tarjoaa suunnittelijoille aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia.

Valaistuksen ohjausjärjestelmiin liittyviä lisätietoja ja tarjouksia